Даатгалын зах зээлийн тойм судалгаа 2013.III

2013 оны 3 дугаар улирлын байдлаар даатгалын зах зээл дээр ердийн болон урт хугацааны даатгалын үйл ажиллагаа эрхэлдэг 17 компани, 240 даатгалын салбар, 3143даатгалын төлөөлөгч, 19даатгалын зуучлагч компани, 11даатгалын хохирол үнэлэгч компани, 15 актуарч, нийт 3205 тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 

Эх сурвалж: www.purplebook.mn

 

Буцах