ЗЭЭЛИЙН ЭРСДЭЛИЙН ДААТГАЛ (ТУН УДАХГҮЙ)

Санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагааны тогтвортой байдал нь олгосон зээлийн эргэн төлөлтөөс шууд хамаардаг. Зээлдэгч зээлээ төлөхгүй байх, өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн үнэлгээ буурах зэрэг санхүүгийн эрсдэл танай байгууллага өдөр бүр учирч байдаг.

Эдгээр эрсдэлүүдээс бизнесээ хамгаалж, ашгаа нэмэгдүүлмээр байна уу? Мөнх Даатгалын зээлийн эрсдэлийн даатгал нь таны нэрийн өмнөөс зээлийн эргэн төлөлтийг хариуцаж ажиллах болно. 

 


Анхааруулга: Энэ нь даатгалын бүтээгдэхүүний товч танилцуулга бөгөөд бүтээгдэхүүний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг Мөнх Даатгалын мэргэжилтнүүдтэй холбоо барьж авна уу. 


 

Буцах