УЛС ХООРОНДЫН АЧАА ТЭЭВРИЙН ЖОЛООЧИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ

Монгол улсаар дамжин өнгөрч байгаа жолооч бүр Монгол улсын хуулийн дагуу жолоочийн хариуцлагын даатгалд хамрагдах ёстой. Энэ даатгал нь жолоочийн буруутай үйлдлээс гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөнд нь учрах хохирлын нөхөн төлөх юм. 

Яагаад Мөнх Даатгалыг сонгож жолоочийн хариуцлагын даатгал хийлгэх вэ? 

  • Бид нөхөн төлбөрийг түргэн шуурхай олгодог 
  • Бид хохирлын үнэлгээг нягтлан шалгаж зах зээлийн бодит үнээр олгодог 

ДААТГАЛЫН ҮНЭЛГЭЭ, ХЭМЖЭЭ

Ангилал

Үнэлгээ

Суурь хураамж

“A” ангилал

5 сая

12,500

“B” ангилал

5 сая

33,000

“C” ангилал

10 сая

42,500

“D” ангилал

10 сая

53,000

“Механизм” ангиллын тээврийн хэрэгсэл

5 сая

12,500

Мэргэшсэн болон C,D ангиллын жолооч

5 сая

33,000

 


Анхааруулга: Энэ нь даатгалын бүтээгдэхүүний товч танилцуулга бөгөөд бүтээгдэхүүний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг Мөнх Даатгалын мэргэжилтнүүдтэй холбоо барьж авна уу.  


 

Буцах