ЭЛЕКТРОН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ДААТГАЛ

Цахилгаан тасрах, ус алдах, гал алдсанаар танай албан байгууллагын оффис, гэрийн тань электрон тоног төхөөрөмж эвдрэх тохиолдол гардаг. Энэ бүгдээс өөрийгөө болон албан байгууллагаа эд материал болон санхүүгийн хувьд хамгаалъя гэвэл манай компанийн электрон тоног төхөөрөмжийн даатгалыг сонирхоорой. 

Электрон тоног төхөөрөмжийн даатгал нь дараах шалтгааны улмаас бий болсон хохирлыг нөхөн төлдөг. Үүнд:

  • Бизнесийн үйл ажиллагаанаас
  • Цахилгаан эрчим хүчнээс
  • Хүний буруутай үйлдлээс
  • Үйлдвэрийн алдаа. 

Үүнээс гадна манай даатгалын компани нь электрон тоног төхөөрөмжийн даатгалдаа хулгайн эрсдэл оруулж өгснөөрөө онцлог юм. 

 


Анхааруулга: Энэ нь даатгалын бүтээгдэхүүний товч танилцуулга бөгөөд бүтээгдэхүүний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг Мөнх Даатгалын мэргэжилтнүүдтэй холбоо барьж авна уу. 


 

Буцах