АЖЛЫН БАЙР

Үйл ажиллагаагаа тасралтгүй явуулж байгаа даатгалын байгууллагын хувьд бидэнд бидний харилцагч иргэд, байгууллагуудын амжилтын төлөө ажиллах чадварлаг боловсон хүчин хэрэгтэй. 

Харилцагчиддаа сайн чанарын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ хүргэх арга зам нь салбартаа тэргүүлэх хувь хүмүүсийг өөртөө татах хэрэгтэй гэдгийг ухаарсан. Бидний зорилго: салбарын сайнуудын татах хүч болох

Мөнх Даатгал харилцагчиддаа дэлхийн хэмжээний үйлчилгээ үзүүлэхийн тулд, ажиллагсдаа хөгжүүлэхэд ихээр анхаарч ажилладаг. 

Буцах