АСУУЛТ ХАРИУЛТ

Мөнх Даатгал хэдэн онд байгуулагдсан бэ?

  • Мөнх Даатгал ХХК нь 2004 онд анх байгуулагдсан.

Мөнх Даатгал нь хаана, хэдэн салбар нэгжтэй вэ?

  • Мөнх Даатгал нь Сэлэнгэ, Эрдэнэт, Баянхонгор, Сүхбаатар, Баян-Өлгий, Говьсүмбэр, Увс, Өмнөговь аймгуудад нийт 8 салбартайгаар үйл ажиллагаа явуулж байна.

Мөнх Даатгал ямар ямар бүтээгдэхүүн харилцагчиддаа хүргэдэг вэ?

  • Мөнх Даатгал нь эд хөрөнгө, хариуцлага, амь нас, эрүүл мэнд, санхүүгийн даатгалын нийт 17 даатгалын бүтээгдэхүүн харилцагчиддаа хүргэдэг.

Шуурхай албаны 331 332 утас 24/7 юу?

  • Тийм.

Танай салбар байхгүй хөдөө орон нутагт осол гарвал хэнд хандах вэ?

  • Албан журмын даатгагчдын холбоотой бид гэрээтэй ажилдаг ба Шуурхай алба Мөнх Даатгалын өмнөөс хохирлыг баримтжуулж материалыг илгээснээр бид хохирлыг тооцоолон харилцагч таньд нөхөн төлбөрийг олгодог.

 

 

 

Буцах