АЖИЛЛАГСДЫН НӨХӨН ОЛГОВРЫН ДААТГАЛ

Ажилчдынхаа амь нас, эрүүл мэндэд санаа зовж байна уу? Ажил үүргийн үеэр осол, гэмтэлд орно гэж эмээж байна уу? 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангасан ч гэсэн, хүнд нөхцөлд ажиллаж байгаа ажиллагсадын тань амь нас, эрүүл мэнд хохирох тохиолдол гардаг. Нэг ажилчны ард хэдэн хүн амьжиргаагаа залгуулдаг бол? Иймд манай компани нь танай байгууллагын бизнесийн үйл ажиллагаанаас хамааран ажиллагсдын тань амь нас, эрүүл мэндийг хамгаалсан даатгалын бүтээгдэхүүн танай байгууллагад санал болгож байна. 
 
Яагаад Мөнх Даатгалыг сонгох вэ? 
  • Манай чадварлаг боловсон хүчин нь танай бизнесийн үйл ажиллагааны чиглэл, хамрах хүрээнээс хамаараад зөвхөн таньд зориулсан даатгалын бүтээгдэхүүн санал болгоно. 
  • Манай компани нь даатгалын бүтээгдэхүүний уян хатан нөхцөлтэй ба таньд болон ажиллагсдын тань хэрэгцээ сонирхолд нийцсэн цогц даатгалыг та бүхэнд хүргэнэ.
  • Бид даатгалын тохиолдлын улмаас харилцагчдад учирсан хохирлыг түргэн шуурхай, бодитоор барагдуулдаг. 

 


Анхааруулга: Энэ нь даатгалын бүтээгдэхүүний товч танилцуулга бөгөөд бүтээгдэхүүний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг Мөнх Даатгалын мэргэжилтнүүдтэй холбоо барьж авна уу. 


 

 

Буцах