АЧАА ТЭЭВРИЙН ДААТГАЛ

Замд яваа ачаа, барааныхаа бүрэн бүтэн байдалд санаа зовж байна уу? Ачаа, барааны тань хүргэлтийн хугацаа хойшлох, ачаа барааны чанарт өөрчлөлт орвол танай байгууллага хэдий хэмжээний хохирол учрахаа тооцоолж үзсэн үү? 

Бид таны замд яваа ачаа, барааны үүсэл гарал, онцлог, хадгалалтын горимоос хамаарч зөвхөн таньд зориулсан даатгалын бүтээгдэхүүн санал болгож байна. 

Даатгалын хамгаалалт:

  • Тээвэрлэлттэй холбоотой эрсдэл, гуравдагч этгээдэд учруулах хохирол 
  • Хүргэлтийн хугацаа хоцролт
  • Агуулахын хадгалалтын үеийн эсрдэл 

 

 


Анхааруулга: Энэ нь даатгалын бүтээгдэхүүний товч танилцуулга бөгөөд бүтээгдэхүүний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг Мөнх Даатгалын мэргэжилтнүүдтэй холбоо барьж авна уу. 


 

Буцах