БАЙГУУЛЛАГЫН ЭД ХӨРӨНГИЙН ДААТГАЛ

Оффисын байр, үйлдвэр, машин тоног төхөөрөмж нь бизнесийн үйл ажиллагааны тань салшгүй нэг хэсэг юм. Үүнд гал гарах, сантехникийн эвдрэл гэмтлээс үүдэж оффис, үйлдвэрийн байр усанд автах, машин тоног төхөөрөмжийн эвдрэлээс авахуулаад учрах эрсдэл олон. 

Энэ бүхнээс таны бизнесийн үйл ажиллагааны тогтвортой байдлыг хамгаалах зорилгоор байгууллагын эд хөрөнгийн даатгал байгаа юм. 

Манай байгууллагын эд хөрөнгийн даатгал нь таны бизнесийг дараах эрсдэлүүдээс хамгаална. Үүнд:

  • Бүх төрлийн гал түймэр, дэлбэрэлт
  • Үер, аянга, газар хөдлөлт, хүчит салхи, хөрсний суултаас үүсэх цөмрөлт, хагаралт зэрэг байгалийн гамшиг
  • Машин, тоног төхөөрөмжийн эвдрэл гэмтэл
  • Хулгай

 


Анхааруулга: Энэ нь даатгалын бүтээгдэхүүний товч танилцуулга бөгөөд бүтээгдэхүүний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг Мөнх Даатгалын мэргэжилтнүүдтэй холбоо барьж авна уу. 


 

Буцах