БАРИЛГА УГСРАЛТЫН БАГЦ ДААТГАЛ

2014 онд баригдаж буй барилгын дээрээс эд зүйлс унаж хүний амь нас хохирсон тохиолдол олон гарсан. Үүнтэй ч холбоотой барилгын салбарынхны нэр хүнд нэг хэсэг унаж, барилга угсралтын үеийн аюулгүй байдал, барилгын чанарын асуудлууд хөндөгдсөн билээ. 

Хичнээн ч стандарт дүрэм мөрдсөн бай та хүний амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөнд нь хохирол учруулахгүй гэсэн баталгаа байхгүй нь харамсалтай. Та манай барилга угсралтын багц даатгалын бүтээгдэхүүнийг сонгосноор гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгийг даатгуулаад зогсохгүй барилга угсралтын үед тохиолдох машин тоног төхөөрөмжийн эвдрэл, гэмтэл, гал, хулгайн хэргээс бизнесээ хамгаалах боломжтой. 

 


Анхааруулга: Энэ нь даатгалын бүтээгдэхүүний товч танилцуулга бөгөөд бүтээгдэхүүний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг Мөнх Даатгалын мэргэжилтнүүдтэй холбоо барьж авна уу. 


 

Буцах